Відповідність марок кабельної продукції

18.04.2019 14:55

В таблиці вказані аналоги маркування кабельно-провідникової продукції іноземних виробників, відповідно маркам кабелю і дроту виробництва Україна.

Марки кабельної продукції іноземних виробниківІдентична марка вітчизняного виробництва
NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV
CYKY - 0.6/1 kV
ВВГ, ВВГнг, ВВГз** , ВВГзнг, ВВГ-ХЛ, ВВГнг-ХЛ 0.6/1 кВ
NAYY-J, NAYY-O 0,6 / 1 kVАВВГ, АВВГнг , АВВГз**, АВВГзнг, АВВГ-ХЛ, АВВГнг-ХЛ 0,6/1 кВ
NYIFY-J, NYIFY-OВВГ-П, ВВГнг-П 660 В, 1000 В
NYM-O, NYM-JВВГз**, ВВГзнг, КВВГз 0,66 кВ
YBY-O, YBY-J or Cu/ PVC/ STA/ PVC 0,6/1 kVВБбШв**, ВБбШнг, ВБбШв-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ 0,6/1 и 1 кВ
AYBY-O, AYBY-J or AL/PVC/STA/PVC 0,6/1 kVАВБбШв** , АВБбШнг , АВБбШв-ХЛ , АВБбШнг-ХЛ 0,6/1 кВ и 1 кВ
Cu/ LSOH / STA / LSOH 0,6/1 kV
Cu/ LSOH / STA / LSOH 3.6/ 6 kV
ВБбШвнг-LS 1 кВ
ВБбШнг-LS 6 кВ
AL / LSOH/ STA/ LSOH 0.6/1 kV
AL / LSOH/ STA/ LSOH 3.6/ 6 kV
АВБбШвнг-LS 1 кВ
АВБбШнг-LS 6 кВ
AL / PVC / STA / PVC - 1.8/3 kV
AL / PVC / STA / PVC - 3.6/6 kV
АВБбШнг - 3 кВ
АВБбШнг - 6 кВ
АВБбШв - 6 кВ
Cu/ PVC /STA/ PVC 3 kV
Cu/ PVC /STA/ PVC 3,6/ 6 kV
ВБбШнг 3 кВ
ВБбШнг 6 кВ
ВБбШв 6 кВ
NYCY, NYCWYВВГЭ**, ВВГЭнг-LS
NAYCY, NAYCWYАВВГЭ**,АВВГЭнг-LS
N2XCY, N2XCWYПвВГЭ**, ПвВГЭнг-LS
NA2XCY, NA2XCWYАПвВГЭ**, АПвВГЭнг-LS
N2XY - 0.6/1 kV
NA2XY - 0.6 /1 kV
ПвВГ 1 кВ
АПвВГ 1 кВ
N2XH 0.6/ 1 kV
NA2XH 0.6/ 1 kV
ПвПГнг-HF 1 кВ
АПвВнг(А)-LS 1 кВ
Cu / XLPE / PVC / STA/ PVC 0.6/ 1 kV
Cu / XLPE / LSON / STA / LSON 0.6/1 kV
ПвБбШв 1 кВ
ПвБбШнг(А)-LS 1 кВ
AL/ XLPE/ PVC/ STA/ PVC 0.6/1 kV
AL / XLPE / LSON / STA / LSON 0.6/ 1
АПвБбШв 1кВ
АПвБбШнг(А)-LS 1 кВ
N2XB2Y
NA2XB2Y 0.6/ 1 kV
N2XB2Y
NA2XB2Y
ПвБбШп
АПвБбШп 1 кВ
ПвзБбШп
АПвзБбШп
N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV 
NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV
ПвП - 6 кВ, ПвПу - 6, 10, 20, 35 кВ
АПвП - 6 кВ, АПвПу - 6, 10, 20 , 35 кВ
N2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36; 64/110 kV
NA2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 ; 64/110 kV

ПвПг - 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, ПвПуг - 6, 10, 20, 35 кВ
АПвПг - 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, АПвПуг - 6, 10, 20, 35 кВ
ПвП2г - 6, 10, 20,35,64/110 кВ, ПвПу2г - 6, 10, 20, 35 кВ
АПвП2г - 6, 10, 20,35,64/110 кВ, АПвПу2г - 6, 10, 20,35 кВ

N2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36; 64/110 kV
NA2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36; 64/110 kV
ПвВ - 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ
АПвВ - 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ
N2XSH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV
NA2XSH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV
ПвВнг(А)-LS 6-35 кВ
ПвВнг(В)-LS 6-35 кВ
АПвВнг(А)-LS 6-35 кВ, АПвВнг(В)-LS 6-35 кВ
Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV
AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV
ПвБП, ПвБПг 6-35 кВ
АПвБП, АПвБПг 6-35 кВ
Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PVC 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV
Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/LSOH 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV
AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PVC 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV
AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/LSOH 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV
ПвБВ 6-35 кВ
ПвБВнг(А)-LS , ПвБВнг(В)-LS 6-35 кВ
АПвБВ 6-35 кВ
АПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(В)-LS 6-35 кВ
Li YY, YSLY, YZ -500КГВВ**, КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ
LiYCYКГВЭВ**, КГВЭВНГ
Similar NYM-J, NYM-O
(N)YM(St)
КВВГ**, КВВГнг, КВВГнг-LS
КВВГЭ**, КВВГЭнг, КВВГЭнг-LS

Кабели и провода для нестационарной прокладки

H07RN-FКГ, КГ-ХЛ, КГН**, ПРПСТ, КПГНТ, КПРПСТ
NSHTÖUКПГ2У
NSGAFÖUПРМТ
H01N2-DКОГ
HVTDUКГЭ, КГЭ-ХЛ
H05RN-FРПШ, РПШМ

Кабели и провода связи

A-2Y (L)2Y
A-02YS (L)2Y
ТППэп, ТППэпт
ТПпП
A-2YF (L)2Y
А-02YSF (L)2Y

ТППэпЗ
ТПпПЗ

А-2Y (L)2YB2Y
A-02YS (L)2YB2Y
ТППэпБбШп
ТПпПБбШп
А-2YF (L)2YB2Y
A-02YSF (L)2YB2Y
ТППэпЗБбШп
ТППпЗБбШп
Y-2Y(L)Y
Y-2Y(L)Y IEC 60332-3 category А
ТПВ
ТПВнг
A-PMZ
A-PMZBC
ТЗГ,ТЗБ
ТЗБГ
YVПКСВ
UTPНВП, НВПп
F / UTPНВПЭ
Multipair cable U/UTPТНВП, ТНВПнг, ТНВПнг-LS, , ТНВПВнг-LS , ТНВПВнг
Multipair cable F/UTPТНВПЭ, ТНВПЭнг, ТНВПЭнг-LS, ТНВПВЭнг-LS, ТНВППпЗ, ТНВППпг, ТНВППпнг-HF,ТНВППпгнг-HF, ТНВПВЭнг

Провода силовые для электрических установок

H07V-U H07V-RПВ1
H07V-K,H07V3-K
H07V-K,H07V3-K
ПВ3
ПВ4
LiYНВ, НВМ
ESUYПВ6-З, ПВ6-Зп

Кабели и провода монтажные

 
RE-Y(St)Y-flКГМВЭВ, КГМЭВВ, КГМЭВЭВ, КГМВЭВнг, КГМЭВВнг, КГМЭВЭВнг, КГМЭВВ-ХЛ, КГМЭВВнг-ХЛ
RE-Y(St)Yv-FLКГМЭПВл, КГМЭПВлнг
RE-YSWAY-flКГМВЭБВ-ХЛ, КГМВЭБВнг-ХЛ, КГМЭВЭБВнг-ХЛ, КГМЭВЭБВ-ХЛ
RE-Y(St)YSWAY-flКГМВЭБВ, КГМВЭБВнг, КГМЭВВнг, КГМЭВБВ , КГМЭВЭБВнг
Type 1 BS 5308:часть 2:1986КГМЭВВ, КГМЭВВнг, КГМВЭВ, КГМВЭВнг, КГМЭВЭВ, КГМЭВЭВнг, КГМВЭВл, КГМЭВЭВл, КГМЭВЭВлнг
Type 2 BS 5308:часть 2:1986КГМЭВБВ, КГМЭВБВнг, КГМВЭБВ, КГМВЭБВнг, КГМЭВЭБВ, КГМЭВЭБВнг, КГМВЭПВл, КГМПВЭПВлнг, КГМЭВЭПВл, КГМЭВЭПВлнг

Кабели судовые

 
MGGКСНРТ, КГСНРТ
MGCGКСНРТЭ, КГСНРТЭ
MGH, MGGКСРТнг, КГСРТнг
MGCH, LMGSG, MGSG, MGCGКСРТЭнг, КГСРТЭнг
MGH, LCM-HF, LM-HFКГСРТнг-HF, СПвПнг-HF
MGCH, LMGSG, LCSM-HF, LMSM-HFКГСРТЭнг-HF, СПвПЭнг-HF

Провода неизолированные для ВЛ

AACА
ACSRАС

Провода изолированные для ВЛ

 
AMKA
AXKA, NFA2X
SAX
ABC
СИП1
СИП2
СИП3
СИП4

Провода разные

H05VV-FПВС, ПВСн**
H05VV5-FПВСм
H05RR-F
H05RR-F
ПРС
ПРСн
H05RN-F
H05RN-F
ПРМ
ПРМн
H05VVH2-F
H05VVH2-F
ШВВП
ШВВПн
H03VH-F
H03VH-F
ШВП
ШВПн
H07V2-K
OLFLEX tr UCK 170 or OLFLEX tr UCK SPIREX
ПВА
ПГВА
FLRYПВАМ